มั่นใจ

Settings

hidiho
8.58MB
ร้านค้าดาวน์โหลด 50k - 250k
เวอร์ชั่น 2.3.2121182851.197657 6 ปีที่ผ่านมา

คำอธิบายของ Settings

QCustomShortcut is a flexible developer tool that lets you create any shortcut on your Android home. However, you will need a little technical knowledge on Android's Intent API in order to create valid shortcuts. This tool does NOT validate you shortcut in anyway.

QCustomShortcut allows you to customize your shortcut using fields shortcut label name, action, data, type, package and class. Use the other additional Category, Extra and Flag attributes to create other custom shortcuts. Extras are typed, QCustomShortcut currently only support String. You can also specify a custom icon for your shortcut.

Some samples for creating a few typical shortcuts:

File Shortcut
Action : android.intent.action.VIEW
Data : file:///sdcard/somefile.txt
(or, click File button to choose using your file manager app.)
Type : text/plain
(depends on file type.)

Bookmark Shortcut
Action : android.intent.action.VIEW
Data : http://www.someurl.com

Direct Dial Shortcut
Action :<br>android.intent.action.CALL
Data : tel:1234567890
(where 1234567890 is the phone number to dial.)

Direct SMS Shortcut
Action : android.intent.action.SENDTO
Data : sms:1234567890
(where 1234567890 is receipient's phone number.)

Activity Shortcut
Package : com.android.settings
(or, click the more button to select.)
Class : com.android.settings.WirelessSettings
(or, click the more button to select.)

Ad-supported.

Keywords: home shortcut, file shortcut, bookmark shortcut, custom shortcut, shortcut icon, custom intent, open file intent, open bookmark intent. -

ดูเพิ่มเติม

การให้คะแนนผู้ใช้ร้านค้าสำหรับ Settings

3
5
5
0
4
0
3
5
2
0
1
0

รีวิวร้านค้าบน Settings

ภาษา
ไม่มีรีวิวของ Settings เป็นคนแรก!

ธงSettings

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 0
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า hidiho
ร้านค้าhidiho 14.34k 9.89M

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ Settings

เวอร์ชั่นAPK 2.3.2121182851.197657
เข้ากันได้ Android 2.3.3+ (Gingerbread)


ดาวน์โหลด Settings APK
ดาวน์โหลด